Tag Archives: cháy trung chư mini

Người thoát nạn trong vụ cháy dễ bị sang chấn tâm lý, cần làm gì để vượt qua ám ảnh?

Người thoát nạn trong vụ cháy dễ bị sang chấn tâm lý, cần làm gì để vượt qua ám ảnh? GĐXH – “Hiện phần lớn bệnh nhân trong tình trạng ổn định. Một số bệnh nhân nặng đang điều trị thở máy. Một số bệnh nhân khủng hoảng tâm lý nhất định sau sang chấn […]