Tag Archives: chia sẻ thông tin

Bàn luận về thực trạng nhập viện hợp lý tại Việt Nam

Nhằm chia sẻ thông tin về thực trạng nhập viện và thảo luận các giải pháp nhằm cải thiện nhập viện hợp lý, chiều ngày 11/11 vừa qua, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế phối hợp cùng Novartis tổ chức Hội thảo “Tăng cường nhập viện hợp lý tại Việt Nam: Thực trạng […]