Tag Archives: bảo hiểm y tế

Phá sản vì viện phí

Khoảng 41% số người Mỹ đang mắc một khoản nợ liên quan tới viện phí, nhiều trường hợp phải nộp đơn phá sản. Tình cảnh đặc biệt khó khăn với những người không có bảo hiểm y tế.   Hơn 90% dân số Mỹ có bảo hiểm y tế dưới các hình thức khác nhau […]

Tại sao hàng triệu người Mỹ đổ xô ra nước ngoài chữa bệnh?

Viện phí khám chữa bệnh ở Mexico chỉ bằng 1/5 so với Mỹ trong khi chất lượng và dịch vụ được đánh giá tốt. Tuy nhiên, người bệnh cũng đối mặt với một số rủi ro tiềm ẩn. Nền y tế Mỹ nổi tiếng với chất lượng cao và công nghệ hàng đầu nhưng kèm […]