Author Archives: blogios.edu.vn

Người thoát nạn trong vụ cháy dễ bị sang chấn tâm lý, cần làm gì để vượt qua ám ảnh?

hoang loan 16946708436801218586686 17 0 346 526 crop 16946713919951266838481

GĐXH – “Hiện phần lớn bệnh nhân trong tình trạng ổn định. Một số bệnh nhân nặng đang điều trị thở máy. Một số bệnh nhân khủng hoảng tâm lý nhất định sau sang chấn tâm lý rất lớn”, bác sĩ BV Bạch Mai cho biết. Dấu hiệu người bị ngạt khói cần sơ cứu […]