Tôi có thể bán căn hộ cho người nước ngoài hay không?

Hỏi: Chồng tôi là người Hàn Quốc. Tôi đã mua một căn hộ chung cư tại TP. Hà Nội, đứng tên tôi. Vậy xin hỏi, người nước ngoài có thể mua lại căn hộ của tôi hay không?

Chân thành cảm ơn!

Ngô Thị Trang (Hà Nội)

nguoi nuoc ngoai mua nha 245b
Người nước ngoài không được mua căn hộ từ cá nhân là người Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Khoản 2, Điều 76, Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/10/2015 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở có quy định như sau:

“Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 7 của Nghị định này và chỉ được nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở của hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận tặng cho nhà ở của tổ chức trong số lượng nhà ở theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phép sở hữu; trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài được tặng cho, được thừa kế nhà ở tại Việt Nam nhưng không thuộc được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì giải quyết theo quy định tại Điều 78 của Nghị định này”.

Căn cứ theo quy định trên thì cá nhân, tổ chức nước ngoài chỉ được phép mua nhà ở của chủ đầu tư dự án nhà ở với điều kiện dự án không thuộc khu vực bảo đảm quốc phòng an ninh. Người nước ngoài cũng có thể mua lại nhà ở của cá nhân, tổ chức nước ngoài đã được sử hữu nhà ở tại Việt Nam. Việc cá nhân người nước ngoài mua căn hộ từ cá nhân là người Việt Nam không được quy định trong Nghị định 99/2015NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Bộ Xây dựng

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *